Megújuló iskola

EFOP 4.1.2-17.2017-00060- KOMPOLTI ISKOLA FEJLESZTÉSE

A fejlesztés létrejötte megteremti annak a lehetőségét, hogy az Egri Tankerületi Központ köznevelési intézményhálózatában – a szabad iskolaválasztásra is figyelemmel – legyenek a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó iskolák, amelyek a továbbtanulás, pályaválasztás közeledtével biztosítani tudják azon iskolák tanulóinak is a minőségi oktatását, ahol a lecsökkent tanulólétszám miatt – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – az érintett évfolyamokon nem indíthatóak osztályok. 

A projekt keretében az alábbi beavatkozásokat tervezzük:

  1. ÚJ ÉPÜLET ÉPÍTÉSE

Új tantermek kialakítása

5 db új tanterem kialakítása, (itt kap helyet a könyvtár is), kiszolgáló helyiségek kialakítása összesen 408,8 m2-en.

  1. TORNATEREM FELÚJÍTÁSA

1 db 882m2-es tornaterem komplex felújítása, tetőszerkezet felújítása, sportpadló teljes cseréje, fűtési rendszer kialakítása, nyílászárók cseréje, festés, homlokzati hőszigetelés felrakása.

  1. MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA, ÁTALAKÍTÁSA

a. Csoportszobák, fejlesztő termek kialakítása, szaktantermek átalakításával 4 db szaktanterem kialakítása meglevő terek átalakításával,1 db LOGOPÉDIA terem átalakítása 1, 1 db TÁNCTEREM kialakítása, 6+6 csoportterem kialakítása meglévő termekben hangszigetelt mozgatható válaszfalak beépítésével, 1 db porta kialakítása, 1 db könyvraktár kialakítása összesen 852 m2-en.

A meglévő épületrészek felújítása: 

  1. A jelenlegi termek, közlekedők, mosdók felújítása (padlók burkolása, mennyezet, és fal festés) összesen 2200 m2-en.
  2. Az épület akadálymentesítése, egy lift beépítésével történik meg. Az infokommunikációs akadálymentesítés megtörténik. 100%-ban lefedett wifi hálózat.
  3. Részleges villamosvezeték csere, erős és gyengeáramú hálózat kialakítása, a megnövekedett informatikai eszközök használatához kapcsolódóan
  4. Az intézmény fűtéskorszerűsítése, radiátorok cseréje, homlokzati hőszigetelése, napelemek elhelyezése a tetőn.
  5. Akadálymentes mosdó kialakítása. A mosdóblokkok , közlekedők felújítása.
  6. Eszközbeszerzés

Egyrészt a hiányzó eszközök beszerzése, másrészt egy iskolabusz beszerzése történik meg a projektben.