A Kompolt-Nagyúti Általános Iskola 1977 óta áll mai helyén, a falu központjában. Azóta több ütemben bővítették és felújították. 3 épületszárny, tornacsarnok és egy 2017-ben, az MLSZ és az Önkormányzat segítségével kialakított műfüves pálya alkotja az épületkomplexumot. Jelenleg az EFOP 4.1.2. pályázatban elnyert több mint 1 milliárd forintból további 5 tanteremmel bővítik az iskolát, lift kerül kialakításra és a vizesblokkok felújítása is megtörténik. Az eddig is jól működő szaktantermi rendszer bővítésével számítástechnika, technika, művészetoktatásra alkalmas, társadalomtudományi és természettudományos szaktanterem, nyelvi és kémialabor, ill. egy táncterem kerül kialakításra, a tornacsarnok a legmodernebb felszereltséggel újul meg.

              A kompolti, központi telephelyen alsó és felső tagozaton 14 osztály működik, 29 pedagógussal, a nagyúti telephelyen két pedagógus tanítja a 2-4. évfolyamos összevont osztályt. Az intézmény beiskolázási körzete Kompolt, Kál, Nagyút és Tarnabod, de Kápolnáról és Tófaluból is vannak tanulóink. A gyerekek kis létszámú (15-25 fős) osztályokban tanulnak.

              Pedagógiai alapelvünk az élményszerű és gyakorlatias oktatás megvalósítása. Ennek érdekében elindítottuk az iskolakert programot, emellett szeretnénk a nyelvre és a sportra helyezni a hangsúlyt. A gyerekek – a környéken egyedülálló módon – 3 idegennyelvet tanulhatnak iskolánkban. Már első osztálytól választhatnak angolt vagy németet, felső tagozatban pedig felvehetik a francia nyelvet is. A 2017-ben alakult Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület az iskolákkal együttműködve több sportágban versenylehetőséget biztosít a fiataloknak. Iskolánk részt vesz a Lázár Ervin programban, melynek keretében diákjaink színházba, cirkuszba, kiállításokra járhatnak, és más kulturális programokon is részt vehetnek.

A diákoknak minden évben sítáborokat szervezünk, a Szamóca Természetjáró Kör évek óta biztosít havi szinten túrázási lehetőséget tanulóinknak, és a nyáron vándortábort is szervez. Tartottunk már vízi vándortábort és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével nyelvi tábort is. A Határtalanul pályázat keretében a 7. osztályosok évek óta járnak Erdélybe. A Líra Zeneiskola kihelyezett tagozata biztosít lehetőséget a zenetanulásra, ezen kívül néptánc-oktatás is folyik az iskolában. 2018-ban vezettük be iskolánkban a Komplex Alapprogramot, egy éve vagyunk tagja a KAPOCS iskolahálózatnak. A 2020-21. tanévben elnyertük az Élménysuli címet. A Komplex Alapprogram keretében megvalósuló délutáni foglalkozások (Digitális, Életgyakorlat-, Logika-, Művészet és Testmozgásalapú alprogram) minden területen lehetőséget biztosítanak a tehetséggondozásra. Az EFOP 3-2-4. Digitális kompetenciafejlesztése c. pályázatban iskolánk Lego-robotokat nyert, így ebben a tanévben néhány évfolyamon már megkezdhettük a robotika képzést.

Távlati célunk, hogy minden diák abba a középiskolába nyerjen felvételt, ahol később sikeres lesz. Ennek érdekében egy új képzési struktúrában 7-8. évfolyamon nívócsoportok létrehozását tervezzük.