A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

A Komplex Alapprogram „brand-je” az Élménysuli, mely digitális, logikai, művészeti, testmozgás és életgyakorlat-alapú alprogramjaival nyújthat hatékony megoldást a programban résztvevők részére. A program bevezetése együtt jár az intézmények szervezeti megújulásával, valamint az ott tanító pedagógusok módszertani kultúraváltásával, hiszen az intézményvezető és a pedagógusok nélkül nem lehet sikeres a program.

A tanulók komfortérzetét az élményszerűség, a játékos tanulási szituációk, a kisebb vagy más jellegű terhelés, a sikerélmény, az iskolai eredményesség emelkedése javítja. Nem arról van szó, hogy nem kell elsajátítani a tananyagot, hanem arról, hogy a program módszerei, tartalmi elemei (a DFHT, az alprogramok, a nap eleji ráhangolódás) élményszerűbbé teszik a tananyag elsajátítását. A pedagógus szerepe megváltozik, az ismeret átadójából „menedzserré” válik, aki vezeti a tanulócsoportok munkáját úgy, hogy a tanulók képességei, kreativitása kibontakozhasson.

Az Élménysuli olyan pályázat által elnyerhető cím, amelyet azon KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményei nyernek el egy tanévre, akik a program elemeit mintaértékűen valósítják meg, és az újszerű módszerek elsajátítása érdekében igénybe veszik az SZTR által biztosított szakmai támogatást. A nyertes pályázók jogosultak lesznek az Élménysuli logójának és az Élménysuli megnevezés használatára.

Az Élménysuliban az intézményvezető olyan, aki képes motiválni, meggyőzni csapatát, végigkíséri és támogatja a megvalósítást, kommunikál a szülők felé. Olyan, aki változást sürget intézményében, érzi, tudja, hogy eljött az ideje a szervezet megújításának, valamit tennie kell, hogy iskolájuk eredményesebb legyen. Az ilyen vezető számára a Komplex Alapprogram tökéletes megoldás lehet, hiszen készen kapják a módszertani fejlesztést, az ingyenes képzéseket és a Komplex Alapprogram Szakmai Támogatórendszerét is.

A pedagógus részéről a megvalósítás – a bevezetés fázisában – esetlegesen pluszmunkát, változást igényelhet, de már rövid távon javul a tanulócsoportok magatartása (kevesebb időt kell fegyelmezéssel tölteni), nő a tanulói motiváltság, koncentráció, a pedagógiai munka eredményesebbé válik. A DFHT alkalmazása során a pedagógusok megújulnak, a kiégés tünetei enyhülnek vagy elmúlnak. Az Élménysuliban a pedagógus minden tanulónak igyekszik a tudásszintjéhez, tehetségéhez passzoló, egyénre szabott feladatot adni.

Létezhet a szülőknek egy olyan csoportja, amely nem ismeri a legújabb oktatási trendeket (kompetenciaalapú oktatás, 21. századi készségek, komprehenzív iskola, stb.), ők azok, akik a különórákban hisznek, a minél nagyobb terhelésben, az elitiskolákban, a felvételikben. Az ő edukációjuk a bevezetés egyik kulcskérdése lehet. Az Élménysuli olyan koncepcióra épül, ahol a mindenki iskoláját szeretnénk megvalósítani, mely nem szegregál.